Case study

Od dawna LOT używał funkcjonalności zarządzania wydajnością/efektywnością i celami SAP, jednak w momencie kiedy na rynku pojawił się SAP SuccessFactors okazało się, że rozwiązanie to jest bardziej intuicyjne i pozwoli zoptymalizować proces oceny wewnątrz firmy

Potrzeby PLL LOT S.A. w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Od dawna LOT używał funkcjonalności zarządzania wydajnością/efektywnością i celami SAP, jednak w momencie kiedy na rynku pojawił się SAP SuccessFactors okazało się, że rozwiązanie to jest bardziej intuicyjne i pozwoli zoptymalizować proces oceny wewnątrz firmy. Na fali wprowadzania innowacji, LOT zdecydował się na zmianę rozwiązania. Do implementacji w/w zmian zostało wybrane konsorcjum firm ROC POLSKA i GAVDI POLSKA.

ROC Polska zrealizowała pierwszy etap wdrożenia: Zarządzanie ocenami i celami.

 

Celem systemu zarządzania efektywnością pracy w PLL LOT S.A. jest:

 • budowa dojrzałej kultury korporacyjnej opartej na jasnej bezpośredniej komunikacji,
 • podnoszenie efektywności pracy poprzez rozwój kompetencji Pracowników i zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji,
 • zapewnienie Pracownikom obiektywnej oceny kompetencji i wyników pracy, opartej na jednolitych i jawnych kryteriach,
 • identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego Pracowników, określanie i planowanie potrzeb szkoleniowych oraz rozwojowych Pracowników, planowanie ścieżek rozwoju Pracowników, adekwatnie do ich kompetencji i potencjału rozwojowego oraz potrzeb PLL LOT S.A.,
 • przekazywanie Pracownikom/Współpracownikom informacji zwrotnej o jakości ich pracy oraz poziomie kompetencji, w odniesieniu do wymogów ustalonych dla zajmowanych przez nich stanowisk oraz o działaniach, jakie należy podjąć dla ich rozwoju zawodowego,
 • wsparcie w procesie podejmowania decyzji personalnych.

Wyznaczanie celów w ramach ZPC:

Proces planowania, stawiania celów i kaskadowanie stanowi pierwszą fazę w ramach systemu Zarządzania Przez Cele.

 • Wyznaczanie celów korporacyjnych;
 • Wyznaczanie celów indywidualnych:

– cele indywidualne dla Dyrektorów,

– cele indywidualne dla Kierowników,

– cele indywidualne dla pozostałych Pracowników,

 • Wspólne wytyczne dla celów korporacyjnych i indywidualnych;
 • Arkusz celów (administracja arkuszami celów i dostęp do danych, wagi celów, tworzenie lub modyfikacja arkusza celów);
 • Monitorowanie realizacji celów
 • Ocena realizacji celów
 • Przysługiwanie i wypłata nagrody za realizację celów
 • Powiązanie oceny realizacji celów z wynagrodzeniem zasadniczym

Wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors usprawniającego zarządzanie kapitałem ludzkim w PLL LOT S.A.

Zakup rozwiązania SAP SuccessFactors Perform & Align, SAP SuccessFactors Learning, SAP SuccessFactors Succession&Development, SAP Successfactors Workforce Analitics dla 1700 pracowników PLL LOT. Obecnie zakończyło się wdrożenie pierwszej części. Zespół HR i Komunikacji Wewnętrznej PLL LOT wykonał doskonałą pracę związaną z marketingiem wewnętrznym w firmie i rozpropagował uruchomienie rozwiązania wewnątrz firmy. Kolejne etapy wdrożenia to Szkolenia oraz Sukcesja i rozwój.

Rezultaty i korzyści z wdrożenia SAP SuccessFactors w PLL LOT S.A.:

W pierwszej kolejności nastąpiło usprawnienie procesu oceny wydajności oraz procesu zarządzania celami w organizacji. Pracownicy i organizacja dostali doskonałe narzędzie do realizacji oceny pracowniczej i oceny celów – intuicyjne i łatwe w obsłudze. Dzięki temu proces oceny jest efektywniejszy i wydajniejszy. Łatwo też zmierzyć  jego wyniki, poprzez zestaw raportów jaki jest dostępny w systemie.

Obecnie Dział HR w większym stopniu jest zaangażowany w proces prowadzenia zmian w procesie. Poprzednio dział IT w dużym stopniu kontrolował proces, aktualnie Administratorzy HR mogą dokonywać pewnych zmian np. w formularzach oceny, tworzyć mapy przesyłania  zgodnie  ze swoimi harmonogramami, uruchamiać formularze oraz na bieżąco kontrolować proces realizacji zarówno procesu oceny jaki realizacji planów celów poprzez dostęp do funkcji Raportowanie. Sprawdzanie statusów formularzy w oparciu o różne filtry: na poziomie całej organizacji, działów, wydziałów.

W przypadku pomyłki w wysyłaniu formularzy Administrator HR może również sam usunąć formularz  – czyli więcej kontroli dla działu HR jeżeli chodzi o zarządzanie procesem oceny.

Dodatkowo zaangażowanie w proces oceny menedżerów macierzowych, osób które nie są bezpośrednimi przełożonymi , ale  na co dzień pełnią role liderskie w danych zespołach i w dużym stopniu są najbardziej kompetentne, aby ocenić danego pracownika – system usprawnił przypisywanie formularzy dla tej grupy osób oceniających. Zarówno menedżerowie jak i pracownicy mają stały dostęp do  ukończonych ocen w skrzynce odbiorczej modułu Zarządzanie Wydajnością – mogą one im służyć jako punkt odniesienia w przyszłym cyklu oceny.

Większa kontrola nad przebiegiem procesu, możliwość monitorowania, przypominania w celu zakończenia procesu oceny zarówno przez menedżerów, a także Administratorów HR. System przypomina np. o zaległym zadaniu poprzez umieszczanie informacji o opóźnieniu na „kafelku”. Lista zadań znajduje się na stronie głównej każdego użytkownika. Menedżer może oceniać kompetencje pracowników korzystając z funkcji ranking kadr. Ma  również wgląd do ocen całego zespołu za pomocą jednego kliknięcia myszki. Dostęp do formularzy ocen zarówno dla pracowników i menedżerów jest prosty i intuicyjny.

Wsparcie dla administratorów celów.

W przypadku zarządzania celami, Administrator Celów/Organizacja  posiada większą  możliwość monitoringu procesu wyznaczania i realizacji celów niż w przypadku korzystania z arkuszy Excel.

Wsparcie Menedżerów.

Menedżerowie mogą w większym stopniu kontrolować realizację celów przez swoich podwładnych korzystając  z funkcji Goal Execution – monitorowanie statusu realizacji celów,  prawdopodobieństwa realizacji oraz stopnia wykonania danego planu celów.

Poprzez stały dostęp do planu celów zarówno przez menedżera jak i podwładnego oraz uruchomienie procesu zatwierdzania planów celów przez pracowników, może się zmniejszyć liczba pomyłek związanych z tym, że dany cel został przypisany nieprawidłowo – do  niewłaściwej osoby.  Menedżerowie mogą za pomocą systemu również kaskadować swoje cele swoim podwładnym oraz mogą na bieżąco kontrolować proces MBO poprzez przechodzenie do poszczególnych planów celów swoich podwładnych z poziomu własnego planu celów.

Pracownicy mają  możliwość samoobsługi pracowniczej (self-service) – uzupełniania swoich danych w Profilu pracownika. Wykorzystując diagram organizacyjny, pracownicy mają również wgląd do całej struktury organizacyjnej, są w stanie szybciej zlokalizować dane innych pracowników np. tel.,  poprzez wyszukiwarkę. W procesie wdrażania pracownika do organizacji może to pełnić istotną funkcję – nowy pracownik szybciej pozna organizację.

W Profilu Publicznym funkcja nadawania plakietek może być wykorzystywana  do przekazywania uznania za postawę, zaangażowanie itp., zarówno przez menedżerów jak i współpracowników – spotkała się z dużym zainteresowaniem. W Profilu Publicznym istnieje możliwość przekazywania komentarzy/opinii na temat danego pracownika, które mogą być wsparciem w procesie  oceny wydajności w arkuszu oceny – są łatwo dostępne dla menedżera/osoby oceniającej z poziomu arkusza oceny.

Wpływ wdrożenia na sprawność organizacji:

 • HR Biznes Partnerzy mogą realizować różne procesy samodzielnie, bez znaczącego wsparcia IT;
 • Większa kontrola nad przebiegiem procesu oceny przez organizację poprzez śledzenie statusów realizacji przez uczestników procesu oraz ostatecznych rezultatów oceny wydajności w organizacji;
 • Możliwość bieżącej kontroli realizacji celów MBO przez osoby odpowiedzialne.

 

PLL LOT S.A. to polska spółka świadcząca usługi w zakresie transportu lotniczego, będąca własnością Skarbu Państwa i należąca do sojuszu Star Alliance. Historia firmy sięga 1929 roku, kiedy to 1 stycznia przedsiębiorstwo transportu lotniczego powstało z połączenia wszystkich działających w kraju linii lotniczych.

Rocznie PLL LOT gości na pokładach swoich samolotów niemal 5 milionów pasażerów zapewniając im komfortową podróż przez Warszawę do ponad 60 destynacji na świecie. Przewoźnik jako jedyny w regionie oferuje rejsy dalekodystansowe – bezpośrednie połączenia do Nowego Jorku, Chicago, Toronto, Pekinu, Tokio czy Seulu. W pierwszej połowie 2017 roku planowane jest uruchomienie połączenia do Newarku w Nowym Jorku oraz na zachodnie wybrzeże USA – do Los Angeles.Samoloty PLL LOT tworzą jedną z najmłodszych flot w Europie a Spółka jako jedyna wszystkie połączenia dalekodystansowe obsługuje wyłącznie najnowocześniejszymi samolotami świata, Boeingami 787 Dreamliner.

Jednak LOT to przede wszystkim ludzie, najlepsza kadra pilotów– często uznanych na świecie mistrzów, wykwalifikowanych członków załóg i personelu na ziemi, dbających o pasażerów z pasją i zaangażowaniem. To zespół profesjonalistów budujących najbardziej międzynarodową polską markę.