Polityka prywatności Zalaris

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej www.zalaris.pl zwanego dalej Witryną Internetową.

1.Administratorem danych Witryny Internetowej jest firma Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000288231, NIP 588-224-12-04, REGON 220482425 , zwana dalej Zalaris.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dane osobowe zbierane przez Zalaris za pośrednictwem Witryny Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Witryna Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

5. Witryna Internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
7. Dane osobowe pozostawione w Witrynie Internetowej nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Witryny Internetowej, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Witryny Internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Nasze usługi online

Posiadamy międzynarodową stronę internetową www.zalaris.com oraz witryny krajowe dla wielu naszych lokalnych rynków. Kiedy mówimy o „my”, „nasz” lub „Zalaris”, mamy na myśli wszystkie rozwiązania internetowe i mobilne, które działamy na rynku globalnym.

Jakie informacje będzie zbierać Zalaris?

Gdy uczestniczysz, uzyskujesz dostęp lub rejestrujesz się w dowolnej usłudze, działaniach lub treściach Zalaris, takich jak biuletyny, czaty na żywo, fora dyskusyjne, powiadomienia internetowe i mobilne, telefon lub SMS Zalaris, lub zostawiasz dane kontaktowe, wypełniając nasze strony internetowe formularze kontaktowe Może to obejmować informacje takie jak imię i nazwisko, pracodawca, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, a także informacje zebrane na temat korzystania z usług Zalaris.

Należy pamiętać, że czasami będziemy wymagać podania dodatkowych danych osobowych. Gdy to zrobimy, udzielimy dalszych informacji o tym, dlaczego zbieramy twoje informacje i jak je wykorzystamy.

Zalaris gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z aplikacji mobilnych Zalaris i stron internetowych Zalaris, w tym gromadzi unikalne identyfikatory online, takie jak adresy IP, które są numerami, które mogą jednoznacznie zidentyfikować określony komputer lub inne urządzenie sieciowe w Internecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Ustawienia plików cookie na temat korzystania z plików cookie i podobnych technologii przez Zalaris.

W jaki sposób Zalaris wykorzysta te informacje?

Zalaris będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe do wielu celów, w tym do:

 • do świadczenia naszych usług, działań i treści online, do dostarczania informacji na ich temat oraz do obsługi twoich próśb i zapytań.
 • aby zapewnić przyjazną dla użytkownika nawigację online.
 • w „celach usługowych”, co oznacza, że ​​Zalaris może się z Tobą skontaktować z powodów związanych z usługą, aktywnością lub treściami online, na które się zapisałeś, zgodnie z sekcją 5 poniżej (np. aby dostarczyć Ci przypomnienia hasła, aby powiadomić Cię, że określona usługa, aktywność lub treści online zostały zawieszone w celu konserwacji, aby powiadomić Cię o aktualizacjach naszej Polityki prywatności i plików cookie lub Warunków użytkowania.
 • tam, gdzie świadczymy spersonalizowane usługi, możemy analizować dostarczone przez Ciebie informacje, a także Twoją aktywność w naszych (i innych) usługach, abyśmy mogli zaoferować bardziej odpowiednią, dopasowaną usługę.
 • aby skontaktować się z Tobą w sprawie przesłanego przez Ciebie zgłoszenia, w tym wszelkich treści, które udostępniasz Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Warunki użytkowania.
 • używać adresów IP i identyfikatorów urządzeń do identyfikowania lokalizacji użytkowników, blokować zakłócające użytkowanie, ustalać liczbę wizyt z różnych krajów.
 • do celów analizy i badań, abyśmy mogli ulepszyć usługi oferowane przez Zalaris.
 • możemy również wykorzystywać i ujawniać informacje zbiorczo (aby żadne osoby nie zostały zidentyfikowane) do celów marketingowych i rozwoju strategicznego.

W przypadku, gdy Zalaris proponuje wykorzystanie Twoich danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, zapewnimy, że powiadomimy Cię w pierwszej kolejności. Szczegóły znajdują się w sekcji 6 poniżej.

Twoje konto Zalaris

Jeśli zarejestrowałeś się na koncie Zalaris, pozwoli to również na logowanie się do aplikacji i usług.

Twoje konto Zalaris będzie zawsze objęte zasadami tej witryny. Należy jednak pamiętać, że dodatkowe zasady mogą obowiązywać, gdy konto Zalaris jest połączone z kontem pracodawcy.

Kiedy Zalaris skontaktuje się ze mną?

Zalaris może się z Tobą skontaktować:

 • w związku z dowolną usługą, aktywnością lub treściami online, na które się zapisałeś, aby zapewnić, że Zalaris może Ci świadczyć usługi, np. w celu zweryfikowania twojego adresu e-mail podczas rejestracji konta Zalaris lub pomóc w zresetowaniu hasła .
 • w związku z wszelką korespondencją, którą otrzymujemy od Ciebie, a także wszelkimi komentarzami lub skargami dotyczącymi produktów lub usług Zalaris.
 • w odniesieniu do wszelkich spersonalizowanych usług, z których korzystasz.
 • aby zaprosić Cię do udziału w ankietach dotyczących usług Zalaris.
 • aby informować Cię o wszelkich istotnych zmianach w zasadach i praktykach Zalaris.

Strony lokalne zawierają szczegółowe informacje na temat tego, jak Zalaris skontaktuje się z Tobą w związku z określonymi usługami, działaniami lub treściami online.

Nigdy nie skontaktujemy się z Tobą, aby poprosić o hasło do konta Zalaris lub inne dane logowania. Zachowaj ostrożność, jeśli otrzymujesz wiadomości e-mail lub połączenia od osób, które proszą o te informacje i twierdzą, że pochodzą od Zalaris.

Czy skontaktuję się z Tobą w celach marketingowych?

Zalaris wyśle ​​Ci e-maile marketingowe lub skontaktuje się z Tobą na platformach Zalaris, na które wyraziłeś zgodę. Możemy personalizować treść wiadomości na podstawie wszelkich informacji, które nam przekazałeś i korzystania z usług Zalaris.

Czy Zalaris udostępni moje dane osobowe innym osobom?

Będziemy przechowywać Twoje dane w Zalaris, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez prawo (na przykład organom rządowym i organom ścigania, w tym ze względu na ochronę dzieci) lub zgodnie z opisem w tej sekcji i sekcji XX.

Zasadniczo będziemy wykorzystywać Twoje dane w Zalaris i będziemy udostępniać je poza Zalaris tylko tam, gdzie o to poprosiłeś lub wyraziłeś zgodę. Możemy jednak udostępniać stronom trzecim (np. Facebook, Google, Instagram, Snapchat i Twitter) niektóre dane, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz w celu pokazywania odpowiednich treści na stronach osób trzecich.

Jak długo Zalaris będzie przechowywać moje informacje?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tak długo, jak jest to konieczne do odpowiedniej działalności lub tak długo, jak jest to określone w każdej odpowiedniej umowie, którą posiadasz z Zalaris. Jeśli usuniesz swoje konto Zalaris, twoje dane osobowe zostaną natychmiast usunięte, a pozostałe informacje zostaną zanonimizowane do celów analitycznych.

W przypadku przesyłania treści wraz z danymi osobowymi (treść generowana przez użytkownika) należy zapoznać się z naszymi Warunkami użytkowania, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jak długo możemy przechowywać takie materiały.

Czy mogę usunąć moje dane?

Zawsze możesz usunąć swoje konto Zalaris, informacje zebrane za pośrednictwem formularzy i wiadomości e-mail, kontaktując się z: gdpr@zalaris.com

 Czy mogę dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiada na mój temat Zalaris?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które Zalaris przechowuje na Twój temat, a także poprawić wszelkie nieścisłości. Dołożymy uzasadnionych starań zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem dostarczania, poprawiania lub usuwania danych osobowych o tobie w naszych plikach.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.